شبکه های اجتماعی

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنرانی

  • 15 ارديبهشت 1397
  • 1835
  • 0

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری، برای اشخاصی که علاقه به این حوزه دارند، بسیار می تواند کارساز باشد و یکی از بهترین کارهایی که شما می توانید انجام دهید تا به موفقیت در یک مسیر برسید، این است که زندگی بزرگانِ آن حوزه را بررسی کنید و ببینید که چه تجربه هایی دارند و آنها را در زندگی خود پیاده سازی کنید چون قطعاً این بزرگان تجربه های بسیار نابی را دارند که می توانند در اختیار ما بگذارند.

 

در این مقاله سعی کردیم بهترین سخنان این بزرگان و حکیمان را در مورد حرف زدن و سخنرانی برای شما دوستان خوب، گردآوری کنیم.بهتر است روی هر کدام از صحبت های این بزرگان فکر کنید تا بهترین درک را از گفته هایشان داشته باشید تا بهترین تاثیر را در زندگی شما بگذارد.

 

 

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری

 

 

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند.

- مارک تواین

 

 

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.

- مارک تواین

 

 

سخن، معرف شخص است. تا نگفته ای کسی تو را نخواهد شناخت.

- هانری دونان

 

 

آن که بسیار سخن می گوید و آن که هیچ نمی گوید هر دو غیرقابل معاشرت و اعتمادند.

- هرمان هسه

 

 

هیچ سخنی نیست که به نوعی در شنوندهای تأثیر نکند.

- آلفونس کار

 

 

سعی کن برده سخنت نباشی بلکه سخن را زیر فرمان خود داشته باشی.

- محمدغزالی

 

 

سخن باید مقصود را برساند. هر چه ساده تر مقبول تر.

- لامارتین

 

 

سخن عروسی است که هر چه زیباتر باشد مقبول تر خواهد بود.

- پوشکین

 

 

هر سخن باید برای مقصودی گفته شود. سخن بی هدف «یاوه» است.

- فلاماریون

 

 

سخن وقتی شیرین باشد «تعریف» است اما وقتی که خیلی شیرین شد، «تملق» می شود.

- شکسپیر

 

 

حتی با نگاه و اشاره نیز می توان سخن گفت.

- دهخدا

 

 

سخنگویی و سخندانی و سخن سنجی و سخنرانی چهار هنراصلی سخن در زندگی است.

- سیسرون

 

 

چون با تو سخن گویند اول بشنو، بعد بیندیش و بعد تصمیم بگیر.

- سقراط

 

 

ای که از عالَم خبری نیست تو را
                               بهتر از مُهر خموشی هنری نیست تو را
- صائب تبریزی

 

 

سخن باید به گونه ای گفت که همگان بفهمند. هم طفل دبستانی هم پیر روحانی.

- ژان ژاک روسو

 

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری

 

 

 

حتی بهترین افراد نیز می توانند بدترین سخنان را بگویند و برعکس.

- دانته

 

 

اگر سخن نبود علم و دانش هم نبود و بشر فرقی با حیوانات نداشت.

- ادگار آلن پو

 

 

سخن تیری است که در کمان است. اگر شکار خوب می خواهی، باید درست هدف بگیری.

- فرانکلین

 

 

سخنان پست، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

از میان هنرهای بشرتنها نقاشی است که به صدا و سخن نیاز ندارد.

ماکسیم گورکی

 

 

مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد
                                        غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد
- صائب تبریزی

 

 

همه می توانند سخن بگویند، اما سخن خوب گفتن تعلیم و استعداد و تمرین می خواهد.

- ژان راسین

 

 

 سخن باید به اندازه و قاعده گفت تا شنونده درک مطلب کند.

- خواجه نظام الملک

 

 

اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

وقتی سخنی برای گفتن نداری گوش کن تا دیگران سخن بگویند.

- لامارک

 

 

تا مرد سخن نگفته باشد

                         عیب و هنرش نهفته باشد

- نظامی گنجوی

 

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری

 

 

 

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد .

- حکیم بزرگمهر

 

 

بهترین سخن آن است که هم خسته کننده نباشد و هم اندک نباشد.

- حضرت علی (ع)

 

 

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود.

- حکیم بزرگمهر

 

 

سخن را زیوری جز راستی نیست.

- جامی

 

 

مرد باید که سخن دان بود و نکته شناس
                                   تا چو می‌گوید از آن گفته پشیمان نشود
- سنایی

 

 

سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا از آنها سخنان زیبا بشنوید.

- حضرت علی (ع)

 

 

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .

- حکیم ارد بزرگ

 

 

آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است.

- پاسکال

 

 

اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود باور دارید، دیگر نیازی نیست برای گفت آن پوزش بخواهید.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

نشان درماندگی، تکرار سخن در گفت و گوست.

- حضرت علی (ع)

 

 

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد.

- حکیم ارد بزرگ

 

سخن گرچه دلبند و شیرین بود

                               سزاوارِ تصدیق و تحسین بود

چو یکبار گفتی مگو باز پس

                               که حلوا چو یکبار خوردند بس

- سعدی

 

 

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری

 

 

 

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند.

- ارسطو

 

 

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد.

- هانری دونومتر

 

 

سخن کم گوی تا در کار گیرند
                                  که در بسیار، بد بسیار گیرند
- نظامی

 

 

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است.

- حکیم فردوسی خردمند

 

 

پر گویی گوش را خسته می کند.

- حضرت علی (ع)

 

 

هر حرفی راز نیست، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد به شنونده سخن شما.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر، پربهاست.

- لقمان

 

 

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند.

- دیل کارنگی

 

 

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

زبان بریده به کنجی نشسته صُم بُکم 

                                     بِه از کسی که نباشد زبانش اندر حُکم

- سعدی

 

 

در نظر مردم سخن سنج ، قدر سخن بیش از گنج است.

- حکیم بزرگمهر

 

 

سخنِ راست، قسم ندارد.

- احمد کسروی تبریزی

 

 

وجود ما نویسندگان و هنرمندان اگر تنها یک علت داشته باشد، آن علت چیزی نخواهد بود جز سخن گفتن به جای همه کسانی که نمی توانند سخن بگویند.

- آلبرد کامو

 

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنوری

 

 

 

بوی خوش بهشت در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

زیبایی سخن، نشانه فزون خِرَدی است.

- حضرت علی (ع)

 

 

عالَمی را یک سخن ویران کند
                            روبَهانِ مُرده را شیران کند
مولوی

 

 

هر کس در دادن پاسخ شتاب نماید، از دادن پاسخِ درست باز ماند.

- حضرت علی (ع)

 

 

آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان نادانش می پندارند.

- حکیم ارد بزرگ

 

 

از میان دو سخنور، تنها آن مس مه عنان اختیار به دست شور و شوق می دهد می تواند منطق آرمانی خویش را به کرسی بنشاند.

- نیچه

 

 

اگر سخنی را شنیدید و به دلتان نشست، بدانید که آن سخن حق است و به دنبال آن بروید.

- شمس تبریزی

 

 

آهستگی و آرامش در سخن گفتن کار آسانی نیست.در این جهان که بیشتر مردم بر ضدِ یکدیگر می خروشند، خودداری از هیجان و کینه و پرخاشگری بسیار دشوار است.برای رهایی از این دشواری، راهی جز آرام و نرم سخن گفتن وجود ندارد.

- کنفسیوس

 

 

انسان وقتی در مورد موضوعی که از آن آگاهی دارد سخن بگوید یا بنویسد، میتواند سخن خود را به دیگران بقبولاند و موثر واقع شود.

- جین وبستر

 

 

جوانان عادت دارند که گفته های خردمندانهِ پیشینیان را تکرار کنند و آنها را از خویش شمارند.لاجرم در ردیف سخنان ابلهانه، گاه حرفی بس نکو می توان شنید.

- گوته

 

 

خواب مؤمن سخنی است که خداوند با بنده اش در خواب می گوید.

- حضرت محمد (ع)

 

سخنان بزرگان در مورد سخن و سخنرانی

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 1

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

مطالب مرتبط

نماد اعتماد درگاه Pay.ir