شبکه های اجتماعی

داشتن روابط موفق

روابط دوستی و گفته های حضرت علی در این رابطه

روابط دوستی و گفته های حضرت علی در این رابطه

روابط  یکی از موضوعاتی است که به تمامی زندگی ما گره خورده و داشتن روابط خوب با دیگران زندگی را بسیار شیرین تر و جذاب تر میکند.قطعا حضرت علی کسی است که میتواند به عنوان بک الگو در تمامی زندگی به ما کمک کند.حضرت علی در مورد های زیادی میتواند صحبت کند و صاحب نظر است و به همین ترتیب میتوان برای داشتن ارتباط موثر هم از گفته های ایشان استفاده کرد.پندهای زیبایی در این مورد به پسرش امام حسن میکند که ما هم میخواهیم از این پندها استفاده کنیم تا مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی خود را بهبود دهیم.در این مقاله میخواهیم ببینیم حضرت علی در این رابطه چه نصیحت هایی را به ما میفرمایند.

مشاهده مطلب
پادکست صوتی چند نکته مهم و طلایی در روابط

پادکست صوتی چند نکته مهم و طلایی در روابط

داشتن روابط موفق اتفاقی و شانسی نیست و از اصولی پیروی میکند،ارتباط موثر یکی از موضوعات مهم زندگی هر شخصی است و اگر ما بتوانیم ارتباطات موثر و خوبی با دیگران ایجاد کنیم به بهبود زندگی خود بسیار کمک کرده ایم و در واقع ایجاد چنین ارتباطی یکی از مهارت های مهم زندگی است.اگر بتوانید ارتباط خوبی را ب دیگران داشته باشید،طعم زندگی زیبا و راحت را خواهید چشید.خیلی از افراد به خاطر نداشتن همین مهارت،هر روز از زندگی سیر تر میشوند و موفقیت در حوزه روابط را به دست نمی آورند ولی با آگاهی از نکاتی و عملی کردن آنها میتوانید به راحتی این موضوع را در زندگی خود بیاورید و با دیگران ارتباط موثری ایجاد کنید. در این پادکست به چند نکته که باعث بهبود رابطه تان میشود،میپردازیم.

مشاهده مطلب
نماد اعتماد درگاه Pay.ir